บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด ( Infinite Consultant Co.,Ltd. ) บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( Infinite Management Co.,Ltd. )

 
 

EN

ไทย

 
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท ขอบเขตของงาน ผลงานบริษัท ติดต่อเรา E-mail IC
Longin IC :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 2
โครงการ : The Wings spa and ballroom
เจ้าของโครงการ : คุณอภิชาติ เจริญพิวัฒพงษ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท เจนณรงค์ศักดิ์ จำกัด
     
โครงการ อาคารสารสนเทศ 1 ชั้น
โครงการ Victoria Garden Community Mall
ของ มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ของ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
     
โครงการ อาคารผู้สูงอายุ 4 ชั้น
โครงการ อาคารโภชนาการ 2
ของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ของ มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์
     
โครงการ Natural Home Building
โครงการ 168 Platinam (Udonthani )
ของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ของ บริษัท แฟรี่บริดจ์ โฮสดิ้ง จำกัด
     
โครงการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม
โครงการ อาคารสำนักงานบริษัทที่ปรึกษา
เจ้าของโครงการ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ของ บจก.โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ 
     
   
หน้า