บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด ( Infinite Consultant Co.,Ltd. ) บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( Infinite Management Co.,Ltd. )

 
 

EN

ไทย

 
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท ขอบเขตของงาน ผลงานบริษัท ติดต่อเรา E-mail IC
Longin IC :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการThe new siam fukoku korat (Wiper2)
 
โครงการ NEW BUILDING FOR TREX THAIRUNG
ของ บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
 
ของ Trex Thairung Co.,Ltd.
 
 
โครงการอาคารโรงงานไก่ทอดแช่แข็ง (ส่วนขยาย)
 
โครงการอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Thriven-ac)
ของ บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
 
ของ บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สเซ็ส 1 จำกัด
 
 
โครงการคลังสินค้า บางนา (MLC)
 
โครงการอาคารคลังสินค้า ดูโฮม สาขาพระราม2
ของ บจก. มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์
 
ของ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
 
   
โครงการอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Thriven)
โครงการคลังสินค้า บางนา (MLC)
ของ บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สเซ็ส 1 จำกัด
ของ บจก. มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์
 
     
โครงการอาคารคลังสินค้า ดูโฮม สาขาอุดรธานี
โครงการอาคารโรงงานสูง 2 ชั้น (บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง)
ของ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
ของ บจก. บอร์เนียว โลจิสติกส์
 
     
   
หน้า