บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด ( Infinite Consultant Co.,Ltd. ) บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( Infinite Management Co.,Ltd. )

 
 

EN

ไทย

 
 
Home About Company Scope of Work Portfolio company Contact Us E-mail IC
Longin IC :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
INFINITE GROUP
INFINITE CONSULTANTS CO.,LTD.
  บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด
INFINITE MANAGEMENT CO.,LTD.
  บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Project Management
บริหารโครงการก่อสร้าง
Consturction Supervision
ควบคุมงานก่อสร้าง
Consturction Monitoring
ติดตามผลความคืบหน้างานก่อสร้าง
Quantity Surveyor
ผู้ตรวจรับงวดงานก่อสร้าง
Engineering Design
งานออกแบบด้านวิศวกกรม
Engineering Consultant
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
Building Final Inspection
ตรวจรับงานบ้าน อาคาร คอนโด
     
   
 
::Visitors Statistics
AmazingCounters.com