ENEN
TH
:: GALLERY RESORT ::
โครงการ : The Spa Resort Village @ Samui Phase1
เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะสปา-ริชมอนด์ จำกัด
สถานที่ : อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท
ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ
รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร คสล. 1 ชั้น, อาคาร คสล. 2 ชั้น ประกอบไปด้วย บ้านพัก 25 หลัง, อาคาร Reception, Restuarant, Steam, Colemar Bar, สระว่ายน้ำ และงานจัดสวน รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตร.ม. พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ง ประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, งานระบบปรับอากาศ, งานระบบประปา-สุขาภิบาล, งานระบบ แจ้งเตือนเพลิงไหม้ และงานระบบสระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด