ENEN
TH
:: GALLERY FACTORY ::
โครงการ : อาคารคลังสินค้า
เจ้าของโครงการ : บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด
สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
มูลค่าโครงการ : 88 ล้านบาท
ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ
รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามหลังวิชา ด้านสถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม แบบรูปรายละเอียด และ ข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้าง ซึ่งโครงการประกอบไปด้วย อาคารโรงงานคลังสินค้า พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,000 ตร.ม. พื้นโรงงานรับน้ำหนัก จร 3 ตัน / ตร.ม., สำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,200 ตร.ม. และงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น สะพานข้ามลำคลอง, ถนน-รั่ว รอบโครงการ และ ระบบสาธารณูปโภค