ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด